Współpraca

Partnerstwo i współpraca

Prowadzimy kooperację z partnerami przemysłowymi z całego świata oraz instytucjami naukowymi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Wspólnie przełamujemy bariery technologiczne i trudne zagadnienia techniczne. Prowadzimy również rozmowy i konsultacje z naukowcami oraz innymi jednostkami B + R w kraju i zagranicą.

Typy współpracy

  • W klastrach, pracując wespół z różnymi przedsiębiorstwami.
  • Na indywidualne zlecenia firm lub osób prywatnych.
  • We współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi.

partnerskie instytucje badawczo-rozwojowe

politechnika_lubelska

Politechnika Lubelska

Z Politechniką Lubelską, w szczególności z Katedrą Mechaniki Ciała Stałego oraz Katedrą Mechaniki Stosowanej opracowujemy i badamy nowe materiały.

instytut_elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki

Dla Instytutu Elektrotechniki wykonaliśmy prototypowy karkas uzwojeń trójuzwojeniowego bezrdzeniowego nadprzewodnikowego ogranicznika prądów zwarciowych.

ofrimie_mikro

Współpracujemy z ośrodkami badawczymi, aby stale podnosić jakość naszych usług.

Zdjęcie struktury kompozytu epoksydowo-węglowego wykonane za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego Quanta Feg 250 Politechniki Lubelskiej, który to kompozyt razem badaliśmy

Mówią o nas

prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski

Politechnika Lubelska

Bardzo cenię sobie współpracę z Wit-Composites ze względu na innowacyjność, fachowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań. Cieszy fakt, że w naszym regionie istnieje firma tak zaawansowana technologicznie, która potrafi realizować bardzo wymagające, nowatorskie zadania służące rozwojowi przemysłu lotniczego.

dr hab. inż. Janusz Kozak

Instytut Elektrotechniki w Warszawie

Wiedza i doświadczenie pracowników Wit-Composities zasługują na szczególne uznanie. Wykazują duże doświadczenie w zakresie wykonania elementów kompozytowych urządzeń nadprzewodnikowych. Dotychczasowa współpraca pozwala mi rekomendować firmę Wit-Composities jako odpowiedzialnego i rzetelnego partnera.

Waldemar Łogin

Szef Projektu BloStEr, PZL Mielec

Cenię współpracę z firmą Wit – Composites za dużą elastyczność we wszystkich aspektach wspólnie prowadzonego projektu oraz zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym można osiągać zamierzone cele.

Projekty

Projekt dla przemysłu medycznego

Beneficjent: WIT-Composites

Tytuł projektu: Kompozytowy system do szybkich połączeń mechanicznych dla przemysłu medycznego

Cel projektu: Opracowanie i wytworzenie systemu do szybkich połączeń mechanicznych dla przemysłu medycznego, przenikalnego dla promieni X, wykonanego z kompozytu węglowego.

Wartość całkowita projektu: 1 304 863,92 PLN.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 990 914,74 PLN

Program Innolot

Koordynator: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych połączeń mechanicznych celem zastąpienia konwencjonalnych połączeń w strukturach lotniczych (filozofia Block Structures). Czytaj więcej...Projekt ma zapewnić polskiemu przemysłowi uproszczenie skomplikowanych struktur lotniczych za pomocą jednoetapowego podejścia montażowego nazywanego Block Structures. Przez stworzenie powierzchni współpracujących, które „zapinają” się wzajemnie, przez co znacznie redukuje się liczba elementów i zmniejszają się koszty bez utraty funkcjonalności i wydajności. Rodzaje konstrukcji ujęte w tym podejściu są to półskorupowe części o cienkich ściankach.

Rola Wit-Composites: projektowanie i wykonanie prototypów połączeń mechanicznych struktur lotniczych

Wartość całkowita projektu: 13 327 915,87 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 7 996 733,35 PLN

Konsorcjanci: Politechnika Lubelska, Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o., P.P.U.H.BRYK

stopka_ue1

Projekt CEMCAST

Centre of Excellence for Modern Composites Applied in Aerospace and Surface Transport Infrastructure

Koordynator: prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski

Administrator: Jolanta Sadowska

Cel projektu: Utworzenie wiodącego Centrum Badawczego w Europie Środkowo-Wschodniej mającego na celu kształtowanie kompetencji w obszarze modelowania materiałów kompozytowych i inteligentnych. Czytaj więcej...
Projekt miał na celu kontynuację i rozwój działań zapoczątkowanych w Centrum Nowoczesnych Materiałów Kompozytowych (CMCM) utworzonym na Politechnice Lubelskiej.

Rola Wit-Composites: wykonanie próbek do eksperymentów celem potwierdzenia wyników z modelowania materiałów kompozytowych

Wartość projektu: 2 560 000 EURO

www.cemcast.pollub.pl