Skip to content Skip to footer

Kontrola jakości

Do pomiaru geometrii wykorzystywane jest ramię pomiarowe Stinger.

Badania nieniszczące są przeprowadzane na defektoskopie Olympus EPOCH 650 z głowicami pomiarowymi 5 oraz 10 MHz.